Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNam

rtemagicc_dasutomonita413_01-jpgrtemagicc_furo_monita_03-jpgrtemagicc_seiden413_01-jpgrtemagicc_furosw413_01-jpg8-21-2016 10-21-59 AM.gif
Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:
Mr.Thân: 0911 175 069   _   0984 538 750
Email:      sale06@tmpvietnam.com
Skype:      vanthanpham
Zalo:         0984 538 750
ModelNameMaker
MWLM-PR26C1GRADAR LEVEL TRANSMITTERMatsushima VietNam
MWLM-PR26H1GRADAR LEVEL TRANSMITTERMatsushima VietNam
MWLM-PR26H2GRADAR LEVEL TRANSMITTERMatsushima VietNam
MWLM-PR26H2FRADAR LEVEL TRANSMITTERMatsushima VietNam
MWLM-PR26H3GRADAR LEVEL TRANSMITTERMatsushima VietNam
MWLM-PR26H3FRADAR LEVEL TRANSMITTERMatsushima VietNam
MWLM-PR26H3SRADAR LEVEL TRANSMITTERMatsushima VietNam
MWLM-PR26H7GRADAR LEVEL TRANSMITTERMatsushima VietNam
MWLM-PR26H7FRADAR LEVEL TRANSMITTERMatsushima VietNam
MWLM-PR26H7SRADAR LEVEL TRANSMITTERMatsushima VietNam
MWLM-FMP-MMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
USLM-PE92FMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
USLM-PE92SMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
USLM-PE92BMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
USLM-PE92SBMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
USLM-PE93FMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
USLM-PE93SMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
USLM-PE93BMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
USLM-PE93SBMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
USLM-PE95FMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
USLM-PE95SMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
USLM-PE95BMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
USLM-PE95SBMICROWAVE LEVEL METERMatsushima VietNam
MDVC-2S2SOUNDINGMatsushima VietNam
MDMC-2KSOUNDINGMatsushima VietNam
MDMC-2SSOUNDINGMatsushima VietNam
MDMC-4KSOUNDINGMatsushima VietNam
MDMC-4SSOUNDINGMatsushima VietNam
MWBS-TR-02MICROWAVE BARRIER SWITCH (Transmitter)Matsushima VietNam
MWBS-TR02ExdMICROWAVE BARRIER SWITCH (Transmitter)Matsushima VietNam
MWBS-RC-02MICROWAVE BARRIER SWITCH (Receiver)Matsushima VietNam
MWBS-RC-02ExdMICROWAVE BARRIER SWITCH (Receiver)Matsushima VietNam
MFFC-20CFULL DETECTORMatsushima VietNam
AMDC-12CFULL DETECTORMatsushima VietNam
MFIP-031WCAPACITANCE LEVEL SWITCH (Detector)Matsushima VietNam
AMVC-300CAPACITANCE LEVEL SWITCH (Transducer)Matsushima VietNam
PFM-M01EDUST MONITORMatsushima VietNam
PFM-M11PDUST MONITORMatsushima VietNam
PFM-M11PTDUST MONITORMatsushima VietNam
PFM-M01PEXDUST MONITORMatsushima VietNam
Sensor: PFM-M01PEx
Transducer: PFM-KCU01
INTRINSIC SAFETY DUST MONITORMatsushima VietNam
PFM-DSW10DUST SWITCHMatsushima VietNam
MWFS-SW-02CMICROWAVE FLOW SWITCHMatsushima VietNam
MWFM-AN-01MICROWAVE FLOW MONITORMatsushima VietNam
ESPB-030SPEED SWITCH (NON-CONTACT TYPE)Matsushima VietNam
ESPB-041SPEED SWITCH (NON-CONTACT TYPE)Matsushima VietNam
TL-N20ME1Proximity swithMatsushima VietNam
ASTC-041TransducerMatsushima VietNam
ESKB-610MProximity swithMatsushima VietNam
ESRW-102MAGNETIC TYPE SPEED RELAYMatsushima VietNam
ESRW-122MAGNETIC TYPE SPEED RELAYMatsushima VietNam
ESRW-302MAGNETIC TYPE SPEED RELAYMatsushima VietNam
ESRW-322MAGNETIC TYPE SPEED RELAYMatsushima VietNam
ESRK-100MAGNETIC TYPE SPEED RELAYMatsushima VietNam
ESRB-100MAGNETIC TYPE SPEED RELAYMatsushima VietNam
ESRL-100MAGNETIC TYPE SPEED RELAYMatsushima VietNam
SDP-13MAGNETIC TYPE SPEED RELAYMatsushima VietNam
ESRDP-200KMAGNETIC TYPE SPEED RELAYMatsushima VietNam
ESRDP-200BMAGNETIC TYPE SPEED RELAYMatsushima VietNam
ESRDP-200UMAGNETIC TYPE SPEED RELAYMatsushima VietNam
MHP-S05SPEED SWITCH "RevMonitor"Matsushima VietNam
ELAW-21PULL CORD SWITCHMatsushima VietNam
ELAW-31PULL CORD SWITCHMatsushima VietNam
Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: Mark-10 VietnamAT2E Vietnam , Matsui VietnamRedlions VietnamMasibus VietnamKern-sohn VietnamMatsushima VietnamRotork VietnamSauter VietnamSensorex VietnamSpohn+Burkhardt VietnamValve keystone VietnamVon-rohr VietnamYokogawa VietnamMehrer  VietnamTaiyo VietNamRisen Machinery  VietnamAS Scholer Bolte VietNamPFEUFFER VietnamBircher Reglomat VietNamWisecontrol VietnamBrooks Instruments VietnamNireco VietnamPora VietnamNovotechnik Vietnam, Elettrotek Kabel Vietnam, BIHL Wiedemann Vietnam, Anritsu Vietnam, Vandergraaf VietnamKrebs Riedel VietNamSoldo Vietnam, Burkert Vietnam, MTS Sensors VietnamSick VietnamSiemens VietnamEndress Hauser Vietnam,  Dwyer Vietnam,  Moog Vietnam,  PULS – Power Supply Vietnam,  Leine Linde Vietnam,….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét