Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

PBBT 1 AT2E - Máy kiểm tra áp lực chai nhựa

PBBT-1-Front-view (1).jpg1481316091

Please to contact me for the best support !!!

Name    Mr.Than
Tell:         0911 175 069
Email:      sale06@tmpvietnam.com
Skype:      vanthanpham
Zalo:         0984 538 750
AMTG-1 , AMTG-2Máy đo đọ dày chai pet AMTG-1 , AMTG-2 AT2E,  AT2E Vietnam
HWBC-1, HWBC-2Máy cắt chai pet HWBC-1, HWBC-2  AT2E, AT2E Vietnam
PBBT-1Máy đo lực nén chai pet PBBT-1  AT2E,  AT2E Vietnam
TMV5Máy đo lực vặn nắp chai TMV5 AT2E,  AT2E Vietnam
HWBC-2Máy cắt chai nhựa tự động  AT2E - HWBC-2,  AT2E Vietnam
HWBC-1Máy cắt chai bằng tay AT2E, HWBC-1 AT2E Vietnam
TMV5 Máy kiểm tra lực vặn nắp bằng tay AT2E, TMV5 AT2E Vietnam
ADATMVMáy kiểm tra lực vặn nắp tự động AT2E, ADATMV AT2E Vietnam, TMP Vietnam
PBBT-1Máy đo áp suất chịu của chai nhựa (Burst Tester)  PBBT-1,  AT2E Vietnam
GBBT-1 / GBBT-2Máy đo áp suất chịu của chai thủy tinh (Glass Bottle Burst Tester)  GBBT-1 / GBBT-2, AT2E Vietnam
AMTG-1 - AMTG-2 - BTG-A - BTG-D - PTG-A - PTG-DMáy đo độ dày phôi chai AMTG-1 | AMTG-2 | BTG-A | BTG-D | PTG-A | PTG-D  - AT2E Vietnam – TMP Vietnam
GBPT-1Thiết bị đo độ đồng trục chai thủy tinh GBPT-1,  AT2E Vietnam – TMP Vietnam
PPG-A - PPG-DThiết bị đo đồng trục phôi PPG-A | PPG-D, AT2E Vietnam – TMP Vietnam
 PBPT-1Thiết bị đo độ đồng trục chai nhựa  PBPT-1, AT2E Vietnam – TMP Vietnam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét