Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Máy test lực vặn nắp chai ADATMV5 AT2E VietNam - TMP VietNam

ADATMV5

181 × 290
ADATMV5 
Automated Monopost Torque Meter

  
  • 313 × 500
  • 317 × 500
  • 269 ​​× 500
  • 523×500
  • 487×500
  • 289 × 500
  • 600 × 356

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét