Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam

encoder_H38_M_explosion-proof_MSHA_BEI.jpgv7MMQfaW.jpg372_sensorl


Kính gửi : Quý Khách hàng!
     Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) chúng tôi là nhà phân phối và thực hiện  các dịch vụ về thiết bị Tự Động HóaCung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp, Ấn Độ,….
Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:
Mr.Thân: 0911 175 069   _   0984 538 750
Email: sale06@tmpvietnam.com
Skype: vanthanpham
Zalo:    0984 538 750
GEMX12-0540-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-1000-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-1000-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-1000-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-1024-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-1024-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-1024-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-1024-004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-1024-005Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-1024S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-1500-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-1800-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-1800-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-2000-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-2000-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-2500-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-3000-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12-3600-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12D1000-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12D1000-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12D1000-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEMX12D1000-004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX20-1024-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-0256-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-0512-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-0720-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-1000-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-1024-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-1024-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-1024-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-1024-004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-1024-005Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-1024-006Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-1024-007Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-1024S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-2048-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-2048-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-2048-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-2048-004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-4096-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-4096-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-4096-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-4096-004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-4096-005Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-4096-006Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-4096-007Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GEUX30-4096-008Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA400-0006S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA400-0006S002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA400-0016S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA400-0020S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA400-0025S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA400-0060S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA400-0080S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA400-0080S002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA400-0080S003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA400-0500S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA400-1024S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA400-1024S002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA404-0004-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0010-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0010-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0010-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0010-004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0010-005Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0015-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0016-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0025S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0030-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0040-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0050-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0060-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0060-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0100-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0100-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0100-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0100-004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0100-005Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0100-006Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0100-007Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0100S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0100S002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0100S003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0200-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0200-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0200-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0200-004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0250-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0250-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0250-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0360-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0360-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0360-004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0360S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0360S002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0360S003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0360S004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0400-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500-004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500-005Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500-006Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500-007Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500-008Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500S002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500S003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500S005Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0500S008Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0512-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0600-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-0600-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1000-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1000-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1000-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1000-004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1000-005Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1000S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1000S002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1000S003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1000S004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1024-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1024-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1024S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1024S002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1024S003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1024S004Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-1024S005Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-2000-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-2000-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-2000-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-2000S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-2500-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-2500-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-2500-003Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA406-2500S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA500-1024S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA506-0002-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA506-0004-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA506-0004S001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA506-0005-001Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA506-0005-002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam
GHA506-0005S002Bei encoders Vietnam, đại lý Bei encoders Vietnam

Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: Mark-10 VietnamAT2E Vietnam , Matsui VietnamRedlions VietnamMasibus VietnamKern-sohn VietnamMatsushima VietnamRotork VietnamSauter VietnamSensorex VietnamSpohn+Burkhardt VietnamValve keystone VietnamVon-rohr VietnamYokogawa VietnamMehrer  VietnamTaiyo VietNamRisen Machinery  VietnamAS Scholer Bolte VietNamPFEUFFER VietnamBircher Reglomat VietNamWisecontrol VietnamBrooks Instruments Vietnam, Nireco VietnamPora VietnamNovotechnik VietnamElettrotek Kabel VietnamBIHL Wiedemann VietnamAnritsu VietnamVandergraaf VietnamKrebs Riedel VietNamSoldo VietnamBurkert Vietnam,, MTS Sensors VietnamSick VietnamSiemens VietnamEndress Hauser Vietnam,  Dwyer Vietnam,  Moog VietnamPULS – Power Supply VietnamLeine Linde Vietnam,….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét