Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Fantini cosmi VietNam_đại lý Fantini cosmi Vietnam

5259ZDEV.jpgGRANDE.jpg
Kính gửi : Quý Khách hàng!
     Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) chúng tôi là nhà phân phối và thực hiện  các dịch vụ về thiết bị Tự Động Hóa : Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp, Ấn Độ,….
Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:
Mr.Thân: 0911 175 069   _   0984 538 750
Email: sale06@tmpvietnam.com
Skype: vanthanpham
Zalo:    0984 538 750 
Fantini cosmi VietNam
CODECODE
1560053Fantini cosmi VietNam1583205Fantini cosmi VietNam
1573001Fantini cosmi VietNam1583206Fantini cosmi VietNam
1573005Fantini cosmi VietNam1583207Fantini cosmi VietNam
1573007Fantini cosmi VietNam1583208Fantini cosmi VietNam
1573505Fantini cosmi VietNam1583209Fantini cosmi VietNam
1578501Fantini cosmi VietNam1590029Fantini cosmi VietNam
1582021Fantini cosmi VietNam1590080Fantini cosmi VietNam
1582022Fantini cosmi VietNam1590288Fantini cosmi VietNam
1582023Fantini cosmi VietNam1590289Fantini cosmi VietNam
1583068Fantini cosmi VietNam1590290Fantini cosmi VietNam
1583069Fantini cosmi VietNam1590291Fantini cosmi VietNam
1583070Fantini cosmi VietNam1590292Fantini cosmi VietNam
1583071Fantini cosmi VietNam1590294Fantini cosmi VietNam
1583072Fantini cosmi VietNam1590295Fantini cosmi VietNam
1583073Fantini cosmi VietNam1590297Fantini cosmi VietNam
1583074Fantini cosmi VietNam1590298Fantini cosmi VietNam
1583075Fantini cosmi VietNam1590299Fantini cosmi VietNam
1583076Fantini cosmi VietNam1590304Fantini cosmi VietNam
1583077Fantini cosmi VietNam1590311Fantini cosmi VietNam
1583078Fantini cosmi VietNam1590313Fantini cosmi VietNam
1583079Fantini cosmi VietNam1590315Fantini cosmi VietNam
1583080Fantini cosmi VietNam1590316Fantini cosmi VietNam
1583081Fantini cosmi VietNam1590317Fantini cosmi VietNam
1583082Fantini cosmi VietNam1590343Fantini cosmi VietNam
1583083Fantini cosmi VietNam1590344Fantini cosmi VietNam
1583084Fantini cosmi VietNam1592022Fantini cosmi VietNam
1583085Fantini cosmi VietNam1592023Fantini cosmi VietNam
1583086Fantini cosmi VietNam1592293Fantini cosmi VietNam
1583087Fantini cosmi VietNam2013347Fantini cosmi VietNam
1583088Fantini cosmi VietNam2013348Fantini cosmi VietNam
1583089Fantini cosmi VietNam2554972Fantini cosmi VietNam
1583090Fantini cosmi VietNam2593367Fantini cosmi VietNam
1583091Fantini cosmi VietNam2723094Fantini cosmi VietNam
1583092Fantini cosmi VietNam2723095Fantini cosmi VietNam
1583093Fantini cosmi VietNam2723856Fantini cosmi VietNam
1583094Fantini cosmi VietNam2724259Fantini cosmi VietNam
1583095Fantini cosmi VietNam2724260Fantini cosmi VietNam
1583096Fantini cosmi VietNam2724261Fantini cosmi VietNam
1583097Fantini cosmi VietNam2754975Fantini cosmi VietNam
1583098Fantini cosmi VietNam5677050Fantini cosmi VietNam
1583099Fantini cosmi VietNam1583120EKFantini cosmi VietNam
1583100Fantini cosmi VietNam1583124KRFantini cosmi VietNam
1583101Fantini cosmi VietNam1583125KRFantini cosmi VietNam
1583102Fantini cosmi VietNam1583126KRFantini cosmi VietNam
1583103Fantini cosmi VietNam1583127KRFantini cosmi VietNam
1583104Fantini cosmi VietNam1583128KRFantini cosmi VietNam
1583105Fantini cosmi VietNam1583129KRFantini cosmi VietNam
1583106Fantini cosmi VietNam1583130KRFantini cosmi VietNam
1583107Fantini cosmi VietNam1583131KRFantini cosmi VietNam
1583114Fantini cosmi VietNam1583132KRFantini cosmi VietNam
1583122Fantini cosmi VietNam1583133KRFantini cosmi VietNam
1583123Fantini cosmi VietNam1583134KRFantini cosmi VietNam
1583204Fantini cosmi VietNam1583135KRFantini cosmi VietNam
B12AN4Fantini cosmi VietNamC04D2Fantini cosmi VietNam
B12ANYFantini cosmi VietNamC04D2YFantini cosmi VietNam
B12BNFantini cosmi VietNamC04E3Fantini cosmi VietNam
B12BNYFantini cosmi VietNamC04E3YFantini cosmi VietNam
B12CMNFantini cosmi VietNamC06A3MFantini cosmi VietNam
B12CNFantini cosmi VietNamC06B3MFantini cosmi VietNam
B12CN4Fantini cosmi VietNamC07A3MFantini cosmi VietNam
B12CNYFantini cosmi VietNamC08A
B12CRNFantini cosmi VietNamC08BFantini cosmi VietNam
B12CRNYFantini cosmi VietNamC09A3MFantini cosmi VietNam
B12DMNFantini cosmi VietNamC10A2Fantini cosmi VietNam
B12DNFantini cosmi VietNamC10A2RIFantini cosmi VietNam
B12DN4Fantini cosmi VietNamC10A2RIYFantini cosmi VietNam
B12DNYFantini cosmi VietNamC10A2YFantini cosmi VietNam
B12EMNFantini cosmi VietNamC10B2Fantini cosmi VietNam
B12ENFantini cosmi VietNamC10B2RIFantini cosmi VietNam
B12ENYFantini cosmi VietNamC10B2RIYFantini cosmi VietNam
B12ERNFantini cosmi VietNamC10B2YFantini cosmi VietNam
B12ERNYFantini cosmi VietNamC10C2Fantini cosmi VietNam
B12FMNFantini cosmi VietNamC10C2RIFantini cosmi VietNam
B12FNFantini cosmi VietNamC10C2RIYFantini cosmi VietNam
B12FNYFantini cosmi VietNamC10C2YFantini cosmi VietNam
B12GMNFantini cosmi VietNamC16Fantini cosmi VietNam
B12GNFantini cosmi VietNamC16EHFantini cosmi VietNam
B12GNYFantini cosmi VietNamC16EHLFantini cosmi VietNam
B12HMNFantini cosmi VietNamC16IFantini cosmi VietNam
B12HNFantini cosmi VietNamC16ILFantini cosmi VietNam
B12HNYFantini cosmi VietNamC16LFantini cosmi VietNam
B12MNFantini cosmi VietNamC31Fantini cosmi VietNam
B12MNYFantini cosmi VietNamC32Fantini cosmi VietNam
B13BNFantini cosmi VietNamC44Fantini cosmi VietNam
B13BNYFantini cosmi VietNamC44BFantini cosmi VietNam
B13CNFantini cosmi VietNamC44CFantini cosmi VietNam
B13CNYFantini cosmi VietNamC47Fantini cosmi VietNam
B70AFantini cosmi VietNamC47BFantini cosmi VietNam
B71AFantini cosmi VietNamC47CFantini cosmi VietNam
C01AFantini cosmi VietNamC47EHFantini cosmi VietNam
C01AMFantini cosmi VietNamC47EHBFantini cosmi VietNam
C01ARIFantini cosmi VietNamC48Fantini cosmi VietNam
C01BFantini cosmi VietNamC48BFantini cosmi VietNam
C02A3Fantini cosmi VietNamC48CFantini cosmi VietNam
C02B3Fantini cosmi VietNamC50Fantini cosmi VietNam
C02C2Fantini cosmi VietNamC50BFantini cosmi VietNam
C02D2Fantini cosmi VietNamC50CFantini cosmi VietNam
C02E3Fantini cosmi VietNamC55AXFantini cosmi VietNam
C02FFantini cosmi VietNamC57Fantini cosmi VietNam
C03A3Fantini cosmi VietNamC57CFantini cosmi VietNam
C03A3RIFantini cosmi VietNamC57CTFantini cosmi VietNam
C03B3Fantini cosmi VietNamC57NFantini cosmi VietNam
C03B3RIFantini cosmi VietNamC57RFRFantini cosmi VietNam
C03C3Fantini cosmi VietNamC58Fantini cosmi VietNam
C04A3Fantini cosmi VietNamC58CFantini cosmi VietNam
C04A3RIFantini cosmi VietNamC58CTFantini cosmi VietNam
C04A3YFantini cosmi VietNamC58NFantini cosmi VietNam
C04B3Fantini cosmi VietNamC58RFRFantini cosmi VietNam
C04B3YFantini cosmi VietNamC60Fantini cosmi VietNam
C04C2Fantini cosmi VietNamC61Fantini cosmi VietNam
C04C2RIFantini cosmi VietNamC63Fantini cosmi VietNam
C04C2RIYFantini cosmi VietNamC67Fantini cosmi VietNam
C04C2YFantini cosmi VietNamC67CFantini cosmi VietNam
ECCS15GMAFantini cosmi VietNamEP12Fantini cosmi VietNam
ECCS15GSAFantini cosmi VietNamEP21Fantini cosmi VietNam
ECCS20GMAFantini cosmi VietNamEP22Fantini cosmi VietNam
ECCS20GSAFantini cosmi VietNamEV02FFantini cosmi VietNam
ECCS25GMAFantini cosmi VietNamEV05MFantini cosmi VietNam
ECCS32GMAFantini cosmi VietNamEV40Fantini cosmi VietNam
ECCS40GMAFantini cosmi VietNamEV60Fantini cosmi VietNam
ECCS50GMAFantini cosmi VietNamEV70AKFantini cosmi VietNam
ECMC001AFantini cosmi VietNamEV70AQBFantini cosmi VietNam
ECMC002AFantini cosmi VietNamEV70DFantini cosmi VietNam
ECMC003AFantini cosmi VietNamEV70DKFantini cosmi VietNam
ECMC006AFantini cosmi VietNamEV70DQFantini cosmi VietNam
ECMC007AFantini cosmi VietNamEV70DQBFantini cosmi VietNam
ECMC010AFantini cosmi VietNamEV80Fantini cosmi VietNam
ECMR001AFantini cosmi VietNamEV83Fantini cosmi VietNam
ECMR002AFantini cosmi VietNamEV84AFantini cosmi VietNam
ECMR003AFantini cosmi VietNamEV85Fantini cosmi VietNam
ECMR004AFantini cosmi VietNamEV87Fantini cosmi VietNam
ECMR005AFantini cosmi VietNamEV90Fantini cosmi VietNam
ECMR006AFantini cosmi VietNamEV91AFantini cosmi VietNam
ECMR063AFantini cosmi VietNamEV91BFantini cosmi VietNam
ECMR064AFantini cosmi VietNamEV91CFantini cosmi VietNam
ECMR073AFantini cosmi VietNamEV91DFantini cosmi VietNam
ECMR074AFantini cosmi VietNamEV92Fantini cosmi VietNam
ECMR077AFantini cosmi VietNamEVWC4Fantini cosmi VietNam
ECMR078AFantini cosmi VietNamEVWC4LFantini cosmi VietNam
ECMR081AFantini cosmi VietNamEVWC8Fantini cosmi VietNam
ECMR082AFantini cosmi VietNamEVWC8LFantini cosmi VietNam
ECMR085AFantini cosmi VietNamEVWC8PFantini cosmi VietNam
ECMR086AFantini cosmi VietNamEVWC8RFantini cosmi VietNam
ECMR087AFantini cosmi VietNamFF71AFantini cosmi VietNam
ECMR088AFantini cosmi VietNamFF81Fantini cosmi VietNam
ECMR093AFantini cosmi VietNamFF81PFantini cosmi VietNam
ECMR094AFantini cosmi VietNamFF82Fantini cosmi VietNam
ECMR097AFantini cosmi VietNamFF84Fantini cosmi VietNam
ECMR098AFantini cosmi VietNamFF91PFantini cosmi VietNam
ECMR101AFantini cosmi VietNamG23Fantini cosmi VietNam
ECMR102AFantini cosmi VietNamG25Fantini cosmi VietNam
ECMS001AFantini cosmi VietNamG27Fantini cosmi VietNam
ECMS002AFantini cosmi VietNamG28Fantini cosmi VietNam
ECMS007AFantini cosmi VietNamG29Fantini cosmi VietNam
ECMS008AFantini cosmi VietNamG30Fantini cosmi VietNam
ECVFantini cosmi VietNamG31Fantini cosmi VietNam
ECVBOXFantini cosmi VietNamHR0901NBFantini cosmi VietNam
ECVCONFantini cosmi VietNamHR0901NCFantini cosmi VietNam
ECVK1Fantini cosmi VietNamHR0901NDFantini cosmi VietNam
ECVK1AFantini cosmi VietNamHR0901NFFantini cosmi VietNam
ECVK2Fantini cosmi VietNamHR0901NGFantini cosmi VietNam
ECVK3Fantini cosmi VietNamHR0901NUFantini cosmi VietNam
ECVK3AFantini cosmi VietNamHR0901NWFantini cosmi VietNam
ECVK4Fantini cosmi VietNamHR0901NXFantini cosmi VietNam
ECVK5Fantini cosmi VietNamHR0901NZFantini cosmi VietNam
ECVRFantini cosmi VietNamHR0910NBFantini cosmi VietNam
ECVRRFantini cosmi VietNamHR0910NCFantini cosmi VietNam
ECVRSEFantini cosmi VietNamHR0910NDFantini cosmi VietNam
ECVSWFantini cosmi VietNamHR0910NFFantini cosmi VietNam
ECVUSBOFantini cosmi VietNamHR0910NGFantini cosmi VietNam
ECVUSBRFantini cosmi VietNamHR0910NUFantini cosmi VietNam
HS0910YWBPFantini cosmi VietNamHS1310YWBPFantini cosmi VietNam
HS0910YWCFantini cosmi VietNamHS1310YWCFantini cosmi VietNam
HS0910YWCPFantini cosmi VietNamHS1310YWCPFantini cosmi VietNam
HS0910YWDFantini cosmi VietNamHS1310YWDFantini cosmi VietNam
HS0910YWDPFantini cosmi VietNamHS1310YWDPFantini cosmi VietNam
HS0910YWEFantini cosmi VietNamHS1310YWEFantini cosmi VietNam
HS0910YWEPFantini cosmi VietNamHS1310YWEPFantini cosmi VietNam
HS0910YWFFantini cosmi VietNamHS1310YWFFantini cosmi VietNam
HS0910YWFPFantini cosmi VietNamHS1310YWFPFantini cosmi VietNam
HS0910YWGFantini cosmi VietNamHS1310YWGFantini cosmi VietNam
HS0910YWGPFantini cosmi VietNamHS1310YWGPFantini cosmi VietNam
HS0910YWHFantini cosmi VietNamHS1310YWHFantini cosmi VietNam
HS0910YWHPFantini cosmi VietNamHS1310YWHPFantini cosmi VietNam
HS0910YWIFantini cosmi VietNamHS1310YWIFantini cosmi VietNam
HS0910YWIPFantini cosmi VietNamHS1310YWIPFantini cosmi VietNam
HS0910YWLFantini cosmi VietNamHS1310YWLFantini cosmi VietNam
HS0910YWLPFantini cosmi VietNamHS1310YWLPFantini cosmi VietNam
HS0910YWMFantini cosmi VietNamHS1310YWMFantini cosmi VietNam
HS0910YWMPFantini cosmi VietNamHS1310YWMPFantini cosmi VietNam
HS0910YWNFantini cosmi VietNamHS1310YWNFantini cosmi VietNam
HS0910YWNPFantini cosmi VietNamHS1310YWNPFantini cosmi VietNam
HS0910YWOFantini cosmi VietNamHS1310YWOFantini cosmi VietNam
HS0910YWOPFantini cosmi VietNamHS1310YWOPFantini cosmi VietNam
HS0910YWPFantini cosmi VietNamHS1310YWPFantini cosmi VietNam
HS0910YWPPFantini cosmi VietNamHS1310YWPPFantini cosmi VietNam
HS0910YWQFantini cosmi VietNamHS1310YWQFantini cosmi VietNam
HS0910YWQPFantini cosmi VietNamHS1310YWQPFantini cosmi VietNam
HS1310YUAFantini cosmi VietNamHS1710YUAFantini cosmi VietNam
HS1310YUAPFantini cosmi VietNamHS1710YUAPFantini cosmi VietNam
HS1310YUBFantini cosmi VietNamHS1710YUBFantini cosmi VietNam
HS1310YUBPFantini cosmi VietNamHS1710YUBPFantini cosmi VietNam
HS1310YUCFantini cosmi VietNamHS1710YUCFantini cosmi VietNam
HS1310YUCPFantini cosmi VietNamHS1710YUCPFantini cosmi VietNam
HS1310YUDFantini cosmi VietNamHS1710YUDFantini cosmi VietNam
HS1310YUDPFantini cosmi VietNamHS1710YUDPFantini cosmi VietNam
HS1310YUEFantini cosmi VietNamHS1710YUEFantini cosmi VietNam
HS1310YUEPFantini cosmi VietNamHS1710YUEPFantini cosmi VietNam
HS1310YUFFantini cosmi VietNamHS1710YUFFantini cosmi VietNam
HS1310YUFPFantini cosmi VietNamHS1710YUFPFantini cosmi VietNam
HS1310YUGFantini cosmi VietNamHS1710YUGFantini cosmi VietNam
HS1310YUGPFantini cosmi VietNamHS1710YUGPFantini cosmi VietNam
HS1310YUHFantini cosmi VietNamHS1710YUHFantini cosmi VietNam
HS1310YUHPFantini cosmi VietNamHS1710YUHPFantini cosmi VietNam
HS1310YUIFantini cosmi VietNamHS1710YUIFantini cosmi VietNam
HS1310YUIPFantini cosmi VietNamHS1710YUIPFantini cosmi VietNam
HS1310YULFantini cosmi VietNamHS1710YULFantini cosmi VietNam
HS1310YULPFantini cosmi VietNamHS1710YULPFantini cosmi VietNam
HS1310YUMFantini cosmi VietNamHS1710YUMFantini cosmi VietNam
HS1310YUMPFantini cosmi VietNamHS1710YUMPFantini cosmi VietNam
HS1310YUNFantini cosmi VietNamHS1710YUNFantini cosmi VietNam
HS1310YUNPFantini cosmi VietNamHS1710YUNPFantini cosmi VietNam
HS1310YUOFantini cosmi VietNamHS1710YUOFantini cosmi VietNam
HS1310YUOPFantini cosmi VietNamHS1710YUOPFantini cosmi VietNam
HS1310YUPFantini cosmi VietNamHS1710YUPFantini cosmi VietNam
HS1310YUPPFantini cosmi VietNamHS1710YUPPFantini cosmi VietNam
HS1310YUQFantini cosmi VietNamHS1710YUQFantini cosmi VietNam
HS1310YUQPFantini cosmi VietNamHS1710YUQPFantini cosmi VietNam
HS1310YWAFantini cosmi VietNamHS1710YWAFantini cosmi VietNam
HS1310YWAPFantini cosmi VietNamHS1710YWAPFantini cosmi VietNam
HS1310YWBFantini cosmi VietNamHS1710YWBFantini cosmi VietNam
IDC10FFantini cosmi VietNamK10C9KITFantini cosmi VietNam
IDC10UFantini cosmi VietNamK12C25Fantini cosmi VietNam
IH13BFantini cosmi VietNamK12C50Fantini cosmi VietNam
IH13CFantini cosmi VietNamK12C75Fantini cosmi VietNam
IH13DFantini cosmi VietNamK13C30Fantini cosmi VietNam
IH13FFantini cosmi VietNamK15A100Fantini cosmi VietNam
IH13GFantini cosmi VietNamK15A1000Fantini cosmi VietNam
IH13UFantini cosmi VietNamK15A25Fantini cosmi VietNam
IH13WFantini cosmi VietNamK15A50Fantini cosmi VietNam
IH13XFantini cosmi VietNamK15A500Fantini cosmi VietNam
IH13ZFantini cosmi VietNamK15A75Fantini cosmi VietNam
IH25BFantini cosmi VietNamK17C102Fantini cosmi VietNam
IH25CFantini cosmi VietNamK17C129Fantini cosmi VietNam
IH25DFantini cosmi VietNamK17C29Fantini cosmi VietNam
IH25FFantini cosmi VietNamK17C73Fantini cosmi VietNam
IH25GFantini cosmi VietNamK17C82Fantini cosmi VietNam
IH25UFantini cosmi VietNamK20A100Fantini cosmi VietNam
IH25WFantini cosmi VietNamK20A25Fantini cosmi VietNam
IH25XFantini cosmi VietNamK20A50Fantini cosmi VietNam
IH25ZFantini cosmi VietNamK20A500Fantini cosmi VietNam
IM21DFantini cosmi VietNamK30A100Fantini cosmi VietNam
IM21FFantini cosmi VietNamK30A25Fantini cosmi VietNam
IM21HFantini cosmi VietNamK30A50Fantini cosmi VietNam
IM21MFantini cosmi VietNamK40A100Fantini cosmi VietNam
IM22Fantini cosmi VietNamK40A25Fantini cosmi VietNam
IM22AFantini cosmi VietNamK40A50Fantini cosmi VietNam
IM29AFantini cosmi VietNamK50Fantini cosmi VietNam
IM29FFantini cosmi VietNamK50ALFantini cosmi VietNam
IM29MFantini cosmi VietNamK55A100Fantini cosmi VietNam
IM30AFantini cosmi VietNamK65A100Fantini cosmi VietNam
IR02Fantini cosmi VietNamKBE3Fantini cosmi VietNam
IR11Fantini cosmi VietNamKFANFantini cosmi VietNam
IR13Fantini cosmi VietNamKIT1Fantini cosmi VietNam
IR22Fantini cosmi VietNamKIT2Fantini cosmi VietNam
IR31Fantini cosmi VietNamKJSSPFantini cosmi VietNam
IT60DFantini cosmi VietNamKSUPPFantini cosmi VietNam
IT60IFantini cosmi VietNamL02AI2BFantini cosmi VietNam
JA25AFantini cosmi VietNamL02AM2Fantini cosmi VietNam
JA25BFantini cosmi VietNamL02BI1AFantini cosmi VietNam
JA25CFantini cosmi VietNamL02BM1AFantini cosmi VietNam
JA25DFantini cosmi VietNamL02CI1BFantini cosmi VietNam
JA25EFantini cosmi VietNamL02CI2BFantini cosmi VietNam
JA25FFantini cosmi VietNamL02CM1Fantini cosmi VietNam
JA25GFantini cosmi VietNamL02CM2Fantini cosmi VietNam
JA25HFantini cosmi VietNamL02DI1BFantini cosmi VietNam
JA25IFantini cosmi VietNamL02DI2BFantini cosmi VietNam
JA25LFantini cosmi VietNamL02DM1Fantini cosmi VietNam
JA25MFantini cosmi VietNamL02DM2Fantini cosmi VietNam
JA25NFantini cosmi VietNamL03BI1AFantini cosmi VietNam
JA25OFantini cosmi VietNamL03BI2AFantini cosmi VietNam
JA25PFantini cosmi VietNamL03BM1AFantini cosmi VietNam
JA25QFantini cosmi VietNamL03BM2AFantini cosmi VietNam
JA46AFantini cosmi VietNamL04BM2AFantini cosmi VietNam
JA46BFantini cosmi VietNamL12BMFantini cosmi VietNam
JA46CFantini cosmi VietNamL14BMFantini cosmi VietNam
JA46DFantini cosmi VietNamL22EI1AFantini cosmi VietNam
JA46EFantini cosmi VietNamL22EM1AFantini cosmi VietNam
K10C14KITFantini cosmi VietNamL23EM1AFantini cosmi VietNam
K10C3KITFantini cosmi VietNamL24EM2Fantini cosmi VietNam
PKD2220NAFantini cosmi VietNamVM322AFantini cosmi VietNam
PKD2225NAFantini cosmi VietNamVM322MAFantini cosmi VietNam
S71Fantini cosmi VietNamVM802AFantini cosmi VietNam
S72Fantini cosmi VietNamVM802MAFantini cosmi VietNam
S80Fantini cosmi VietNamVM802RAFantini cosmi VietNam
S81Fantini cosmi VietNamVM803AFantini cosmi VietNam
S82Fantini cosmi VietNamVM803MAFantini cosmi VietNam
S83Fantini cosmi VietNamVM803RAFantini cosmi VietNam
S84Fantini cosmi VietNamVM804AFantini cosmi VietNam
S85Fantini cosmi VietNamVM804MAFantini cosmi VietNam
S86Fantini cosmi VietNamVM804RAFantini cosmi VietNam
T01AFantini cosmi VietNamW04CFantini cosmi VietNam
T01BFantini cosmi VietNamZ20ABFantini cosmi VietNam
T01DFantini cosmi VietNamZ20ACFantini cosmi VietNam
T01EFantini cosmi VietNamZ20ADFantini cosmi VietNam
T01FFantini cosmi VietNamZ30ABFantini cosmi VietNam
T01GFantini cosmi VietNamZ30ACFantini cosmi VietNam
T01HFantini cosmi VietNamZ30ADFantini cosmi VietNam
T01LFantini cosmi VietNamZ42AFantini cosmi VietNam
T01MFantini cosmi VietNamZ42MFantini cosmi VietNam
T01NFantini cosmi VietNamZ43AFantini cosmi VietNam
T01PFantini cosmi VietNamZ43MFantini cosmi VietNam
T01QFantini cosmi VietNamZ52AFantini cosmi VietNam
T01RFantini cosmi VietNamZ52BFantini cosmi VietNam
T01SFantini cosmi VietNamZ52LFantini cosmi VietNam
T01TFantini cosmi VietNamZ52MFantini cosmi VietNam
T01UFantini cosmi VietNamZ53AFantini cosmi VietNam
T01ZFantini cosmi VietNamZ53BFantini cosmi VietNam
T02AFantini cosmi VietNamZ53LFantini cosmi VietNam
T02BFantini cosmi VietNamZ53MFantini cosmi VietNam
T02CFantini cosmi VietNamZ53PTAFantini cosmi VietNam
T02DFantini cosmi VietNamZ53PTLFantini cosmi VietNam
T02GFantini cosmi VietNamZ53PTMFantini cosmi VietNam
T02HFantini cosmi VietNamZ61CFantini cosmi VietNam
T04AFantini cosmi VietNamZ61DFantini cosmi VietNam
T04BFantini cosmi VietNamZ61EFantini cosmi VietNam
T04CFantini cosmi VietNamZ61FFantini cosmi VietNam
T04DFantini cosmi VietNamZ61GFantini cosmi VietNam
T04EFantini cosmi VietNamZ62AFantini cosmi VietNam
T04FFantini cosmi VietNamZ62BFantini cosmi VietNam
T04GFantini cosmi VietNamZ62CFantini cosmi VietNam
T04HFantini cosmi VietNamZ62DFantini cosmi VietNam
T05AFantini cosmi VietNamZ63CFantini cosmi VietNam
T06AFantini cosmi VietNamZ63DFantini cosmi VietNam
TAUXFantini cosmi VietNamZ63EFantini cosmi VietNam
TCEV80Fantini cosmi VietNamZ63FFantini cosmi VietNam
UA03YFantini cosmi VietNamZ63GFantini cosmi VietNam
UH13YFantini cosmi VietNamZ64AFantini cosmi VietNam
UH13YPFantini cosmi VietNamZ64BFantini cosmi VietNam
UH25YFantini cosmi VietNamZ64CFantini cosmi VietNam
UH25YPFantini cosmi VietNamZ64DFantini cosmi VietNam
VM001AFantini cosmi VietNamZC3100Fantini cosmi VietNam
VM001BFantini cosmi VietNamZC3125Fantini cosmi VietNam
VM001CFantini cosmi VietNamZC3150Fantini cosmi VietNam
VM063AFantini cosmi VietNamZC340Fantini cosmi VietNam
VM063MAFantini cosmi VietNamZC350Fantini cosmi VietNam
VM063RAFantini cosmi VietNamZC365Fantini cosmi VietNam
VM064AFantini cosmi VietNamZC380Fantini cosmi VietNam
VM064MAFantini cosmi VietNamZC3AFantini cosmi VietNam
Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: Mark-10 VietnamAT2E Vietnam , Matsui VietnamRedlions VietnamMasibus VietnamKern-sohn VietnamMatsushima VietnamRotork VietnamSauter VietnamSensorex VietnamSpohn+Burkhardt VietnamValve keystone VietnamVon-rohr VietnamYokogawa VietnamMehrer  VietnamTaiyo VietNamRisen Machinery  VietnamAS Scholer Bolte VietNamPFEUFFER VietnamBircher Reglomat VietNamWisecontrol VietnamBrooks Instruments Vietnam, Nireco VietnamPora VietnamNovotechnik VietnamElettrotek Kabel VietnamBIHL Wiedemann VietnamAnritsu VietnamVandergraaf VietnamKrebs Riedel VietNamSoldo VietnamBurkert Vietnam,, MTS Sensors VietnamSick VietnamSiemens VietnamEndress Hauser Vietnam,  Dwyer Vietnam,  Moog VietnamPULS – Power Supply VietnamLeine Linde Vietnam,….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét