Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

DRS60-DRS61 Encoder Sick_Đại lý Sick VietNam

9-14-2016-11-34-48-am
440327.jpgsick-1016019-photocell-wt27l-2f430-1
Kính gửi : Quý Khách hàng!
     Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.
    Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp….
Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:

Mr.Thân: 0911 175 069
sale06@tmpvietnam.com
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDRS60
DRS61
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCode: CLV490-1010
Art No: 1016959
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCode: CLX490-0010 
Art No: 1019318
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCode: DT500-A111 
Art No: 1026515
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCode: DT500-A311 
Art No: 1040475
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCode: DT20-P224B 
Art No: 1040405
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCode: M40E-025000RT0 
Art No: 1201233
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCode: M40E-64A523RB0
Art no: 1205626
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCode: M40S-025010AR0
Art No: 1200011
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCode: C4MT-06614ABB03FE0
Art no: 1207105
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCode: C4MT-07814ABB03FE0
Art no: 1207107
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP0700-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP0800-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP0900-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP1000-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP1100-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP1200-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP1300-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP1400-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP1500-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP1600-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP1700-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP1800-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP1900-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamLFP2000-B4NMB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDGS35-YK216384
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDFS60B-BBCA02048
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamMLG1-1640A812
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCLV610-C0000
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDFS60B-BDEA00060
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamVSPP-5F2413
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDBS50E-S5AK02048
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamIME30-15BPPZW2K
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamINSPECTOR I40-IR VIEWER KIT
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamS30B-3011GB        TASTENDER LASER SCAN.
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamICL280-F202S01
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDT35-B15551
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDT35-B15251
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDT35-B15851
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDS35-B15521
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDS35-B15221
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDS35-B15821
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDL35-B15552
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDL35-B15852
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDR35-B15522
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDR35-B15822
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamM45S-034000EL0     MULTIPLE BEAM SYSTEM
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamM45E-034000EL0     MULTIPLE BEAM SYSTEM
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamM45E-034000FL0     MULTIPLE BEAM SYSTEM
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamM45Z-043000FL0     MULTIPLE BEAM SYSTEM
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamPSI02-2302         DEFLECTOR MIRROR
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S1IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S4IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BDIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BEIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BHIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S1IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S4IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BDIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BEIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BHIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S1IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S4IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BDIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BEIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BHIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S1IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S4IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BDIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BEIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BHIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S1IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S4IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BDIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BEIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BHIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S1IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S4IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BDIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BEIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BHIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S1IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S4IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BDIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BEIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BHIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S1IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S4IB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BDIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BEIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BHIB
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamMLG1-0290A412
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamS32B-0011BA        TASTENDER LASER SCAN.
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamRFU630-04100
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamOLM200-1009
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9L-3N2291     
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9L-3N2491      
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9L-3P2291       
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9L-3P2491     
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9L-3N3491     
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9L-3P3491      
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDL100-21AA2112
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDL100-21HA2112
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDL100-22AA2112
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDL100-22HA2112
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDL100-23AA2112
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDL100-23HA2112
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL9L-3N2232        
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL9L-3N2432     
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL9L-3P2232       
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL9L-3P2432      
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL9L-3P3432       
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWSE9L-3N2237    
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWSE9L-3N2437      
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWSE9L-3P2437     
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWSE9L-3P2237      
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9M4L-3P2261   
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9M4L-3P2461    
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9M4L-3P1161    
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRL18S-P2336
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-P2347
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-N1317
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-P1317
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-P2317
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-P1347
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRL18S-F2331
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRL18S-P2331
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-P2342
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-N1312
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-N1342
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-P1312
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-P2312
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-P1342
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRL18S-F233Y
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRL18S-P233Y
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRL18S-F233W
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRL18S-P233W
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRL18S-F2338
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRL18S-P2338
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRSE18S-F2336
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRSE18S-P2336
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9M4L-3P2291    
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9M4L-3P2491    
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9M4L-3P1191     
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL9M4L-3P2232     
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL9M4L-3P2432     
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL9M4L-3P1132      
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9L-3P2261      
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9L-3P2461     
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9L-3P1161      
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL9L-3P1132       
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL9LG-3P2232     
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL9LG-3P2432      
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL9LG-3P1132       
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB4SL-3P2261      
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB4SL-3P3261
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB4SL-3P1161 
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB4SL-3N2261
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB4SL-3N3261
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB4SL-3N1161 
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL4SLG-3P2232 
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL4SLG-3F2234 
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL4SLG-3P3232 
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL4SLG-3F3234 
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL4SLG-3N1132
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWL4SLG-3E1134 
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWSE4SL-3P2237 
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWSE4SL-3N1137
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB4-3P2192
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamMZT8-03VPS-KQD
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamRFA630-000
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-N1347
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDBS36E-S3AK02048
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDBS36E-BBAK02048
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamICR620S-T16503
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCDM420-0006
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamMLG1-2240I412S31
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamC40S-S134          LIGHTCURTAIN
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamC40E-S134          LIGHTCURTAIN
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamOLM200-1008
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWSE9L-3P1137       
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB9L-3P3461     
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCDF600-2100
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamCDF600-2103
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDL50-P2228
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamDL50-N2228
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamFX3-CPU230002      FX CTLR EFI ACR
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BHNB018X12  ABSOLUTE ENCODER
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BGNB018X12
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BENB018X12  ABSOLUTE ENCODER
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BDNB018X12  ABSOLUTE ENCODER
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S4NB018X12  ABSOLUTE ENCODER
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S1NB018X12  ABSOLUTE ENCODER
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BHNB262144  ABSOLUTE ENCODER
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BENB262144  ABSOLUTE ENCODER
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BDNB262144  ABSOLUTE ENCODER
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BBNB262144
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S4NB262144  ABSOLUTE ENCODER
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S1NB262144  ABSOLUTE ENCODER
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BHEB018X12
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BEEB018X12
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BDEB018x12
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S4EB018x12
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S1EB018x12
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BHEB262144
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BEEB262144
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BDEB262144
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S4EB262144
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S1EB262144
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGL6-P4211
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamWTB4-3N1192
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamMLG1-0440A812
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S1NB        VERTRIEBSSET 01
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S4NB        VERTRIEBSSET 01
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BDNB        VERTRIEBSSET 01
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BENB        VERTRIEBSSET 01
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BHNB        VERTRIEBSSET 01
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S1NB        VERTRIEBSSET 01
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S4NB        VERTRIEBSSET 01
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BDNB        VERTRIEBSSET 01
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BENB        VERTRIEBSSET 01
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BHNB        VERTRIEBSSET 01
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S1NB        VERTRIEBSSET 02
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S4NB        VERTRIEBSSET 02
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BDNB        VERTRIEBSSET 02
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BENB        VERTRIEBSSET 02
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BHNB        VERTRIEBSSET 02
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S1NB        VERTRIEBSSET 02
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S4NB        VERTRIEBSSET 02
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BDNB        VERTRIEBSSET 02
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BENB        VERTRIEBSSET 02
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BHNB        VERTRIEBSSET 02
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-N2317
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S1NB        VERTRIEBSSET 03
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-S4NB        VERTRIEBSSET 03
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BDNB        VERTRIEBSSET 03
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BENB        VERTRIEBSSET 03
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFS60A-BHNB        VERTRIEBSSET 03
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S1NB        VERTRIEBSSET 03
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-S4NB        VERTRIEBSSET 03
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BDNB        VERTRIEBSSET 03
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BENB        VERTRIEBSSET 03
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamAFM60A-BHNB        VERTRIEBSSET 03
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-F2319
Sick Vietnam_Đại lý Sick VietNamGRTE18S-P2319
Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: AT2E – Mark-10 – Matsui – Taiyo – Bircher – Wise Control – Brooks Instrument – Nireco –– Redlion – Anritsu – Elettrotek Kable - Novotechnik - AS Scholer + Bolte GmbH – Presto – FSG – Koehler Instrument – Mehrer – Minimax –Pefufer – Masibus – Presto– Koehler – United Electric (UE) – Bihl + Wiedemann  Yokogawa  Sauter  Sensorex  Matsushima  ……..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét