Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Encoder Elco holding VietNam _ Đại lý Elco holding VietNam

qub1467941225.jpgzje1467941223.jpg
Kính gửi : Quý Khách hàng!
     Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.
    Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp….
Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:
Mr.Thân: 0911 175 069
sale06@tmpvietnam.com
EB58C1200Z5L10X6Y1R3.5MElco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C15-H4JR-1024.6H2100Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C15-H6PR-1024.1M5200Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C6-H6PA-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C6-P4JR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C6-P4PR-5000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C8-H4CR-5000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C8-H4PR-2000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C8-H4PR-5000.E000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C8-H6PR-1024.4M8900Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C8-L5TR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C8-N4AR-2048Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C8-N4CR-2048Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C8-P4AR-5000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C8-P4JR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C8-P4PR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C8-P4PR-600Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C8-P4Y1R-120Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58C9-N4JR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P6-H4AR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P6-H6IR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P6-L5PR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-C4AR-1500Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-C4AR-2500Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-C4AR-5000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-C4AR-512Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-C4HR-600Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-C4PR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-C4PR-1024.DUMMYElco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H4AR-10Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H4AR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H4AR-2000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H4IR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H4IR-400Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H4PR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H4PR-200Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H4PR-2000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H4PR-2048Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H6AR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H6AR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H6IR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H6PR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H6PR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H6PR-2000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-H6PR-2500Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5AR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5AR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5AR-1024.3H1200Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5BR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5HR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5HR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5HR-600Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5PR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5PR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5PR-1024.6M6300Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5PR-2000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5PR-2048Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5PR-2048.5L3600Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5PR-2048.6M6300Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5PR-2500.1Z7900Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5PR-60Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L5PR-600.0.2Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L6AR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L6AR-2500Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L6BR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L6DR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L6IR-2048Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L6PR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-L6PR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-N4DR-10Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4AR-100Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4AR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4AR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4AR-200Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4AR-2048Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4AR-360Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4AR-600.1Z8000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4HR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4HR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4HR-200Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4HR-600Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4PR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4PR-1000.5J0100Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4PR-1000.5L3500Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4PR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4PR-512Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P4PR-512.DF0002Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P6IR-100Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P6IR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P6PR-100Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P6PR-2000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P6PR-2500Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB50P8-P6PR-30Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB53P13T-L5PR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB53P13T-L5PR-1024.9M6600Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58A1024Z5L8X6Y4R.101C(Z=T/4)Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58A10-C4PR-1500Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58A10-H4AR-1360Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58A10-H4JA-900Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58A10-H4PA-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58A10-H4PR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58A10-H4PR-2048Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58A10-H4PR-400Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58A10-H4TR-1000Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
EB58A10-H6AR-1024Elco holding VietNam_Đại lý Elco holding VietNam
Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: AT2E – Mark-10 – Matsui – Taiyo – Bircher – Wise Control – Brooks Instrument – Nireco –– Redlion – Anritsu – Elettrotek Kable - Novotechnik - AS Scholer + Bolte GmbH – Presto – FSG – Koehler Instrument – Mehrer – Minimax –Pefufer – Masibus – Presto– Koehler – United Electric (UE) – Bihl + Wiedemann  Yokogawa  Sauter  Sensorex  Matsusima  ……..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét