Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

EY-AS 521 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 521 Sauter, Sauter VietNam

ey-as-521ey-as-225
Kính gửi : Quý Khách hàng!
     Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.
    Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp...
    Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng các thiết bị của hãng Sauter.
Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:

Mr.Thân: 0911 175 069
sale06@tmpvietnam.com
ModelHãng
FA10Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA20Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA30Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RLE 125Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA50Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA100Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA200Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA300Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA500Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FP2Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FP5Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FH5Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FH50Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SD50N100Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SD100N100Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DB50-2Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DB500-2Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
LB 200-2Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TB 1000-0.1FSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TE 1250-0.1FSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TJSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TB 200-0.1USSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TN 30-0.01EESauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HAD 100-1Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TI-DSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HMMSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HMOSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HO 1KSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SMT 10K-3Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKC 30K-6Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKC 30K-5Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKC 60K-6Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKC 60K-5Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKA 30K-4Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKA 60K-4Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 3K0.2Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 6K0.5Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 15K1Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 30K2Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 3K1NMSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 6K2NMSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 15K5NMSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 30K10NMSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 300-3Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 3K-5Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 6K0.1Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 15K0.2Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 30K0.5Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 50K-3Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 4K0.02Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 15K0.05Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 16K0.1Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 30K0.1Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 30K0.1LSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 36K0.2LSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 60K0.2Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 100K0.5Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AUSSTELLUNG4Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AUSSTELLUNG5Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ETIKETTIERCDSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT001Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT002Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT003Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT101Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT999Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE101F001Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE102F001Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE201F001Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE301F001Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE302F001Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ZDR101F011Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ZDR102F021Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RAK13.4040SSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RAK13.4050SSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RAK82.4/3726MSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RAK82.4/3728MSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFC7BSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFL201F001Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFL20Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFL611F200Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFL611F600Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DFC17BSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DFC27BSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSA14Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSB1Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSF1Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HBC1Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SDU1Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SVU100F005Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSDU1Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGE1Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGT3Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGH1Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGTSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGQSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FCIUSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
NRTSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RLESauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGSSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EQJWSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
STUSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FXVSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
LETSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TXTSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TRTSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ERASauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EXRSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RDTSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AKMSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AKFSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AR3Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ASMSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ASFSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AVFSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AVMSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ASVSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AVNSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DEFSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
MH3Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AXSSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
BULSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AXTSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VULSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VXLSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
B6RSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
BUDSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
BUESauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
BUGSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
V6RSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VKRSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUDSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUESauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUGSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUSSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RLPSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RXPSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TKSPSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TSFPSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TKPSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HSUPSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RCPSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSDUSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSDISauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSUSauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSISauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGQ110Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-AS 225Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-AS 521Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-AS 524Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-AS 525Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-FM 170Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-FM 270Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EYR 203Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-FM 260Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SDU 101Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RLE 152Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-FM 264Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-IO 532Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-IO 530Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: AT2E – Mark-10 – Matsui – Taiyo – Bircher – Wise Control – Brooks Instrument – Nireco –– Redlion – Anritsu – Elettrotek Kable - Novotechnik - AS Scholer + Bolte GmbH – Presto – FSG – Koehler Instrument – Mehrer – Minimax –Pefufer – Masibus – Presto– Koehler – United Electric (UE) – Bihl + Wiedemann – Yokogawa – Sauter – Sensorex – Matsusima – ……..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét